وب سایت دبیرستان (دخترانه،پسرانه) دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

آزمون ورودی دبیرستان های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

۱۴۰۰/۴/۲۰ | تعداد بازدید: ۱۱۳۴

آزمون ورودی دبیرستان های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به طور همزمان با سایر نقاط کشور در روز جمعه مورخه 25/04/1400 راس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

آزمون ورودی دبیرستان های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به طور همزمان با سایر نقاط کشور در روز جمعه مورخه 1400/04/25 راس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه 1400/04/21 در سایت www.ddch.ir  در دسترس خواهد بود.

1-    حوزه چابهارپسرانه (مناطق چابهار ، کنارک و دشتیاری ):دانشگاه دریانوردی -سالن سلف سرویس

2-    حوزه چابهار دخترانه :(مناطق چابهار ، کنارک و دشتیاری) : دانشگاه دریانوردی - سالن تربیت بدنی

3- حوزه نیکشهرپسرانه (  مناطق  نیکشهر ،بنت و قصرقند):خیابان خیام ،محله جوانکان -دبیرستان امام حسین(ع)

 

4-حوزه نیکشهر دخترانه ( مناطق نیکشهر ،بنت و قصرقند ):خیابان شهید بهشتی -محله کلیرکان-دبیرستان زینبیه