وب سایت دبیرستان (دخترانه،پسرانه) دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

ارتباط باما

تماس با ما

دبیرستان پسرانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

آدرس: 

 چابهار-  بلوار شهید ریگی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی - دبیرستان دانشگاه

کدپستی   78649-99717   

 

تلفن: 35321145-054

 

 

دبیرستان دخترانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار :

 

تلفن: 35321146-054