وب سایت دبیرستان (دخترانه،پسرانه) دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دبیرستان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

مشاهده نتایج آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سال تحصیلی 1400 - 1399

توجه 1 : در صورت دریافت خطای کد امنیتی از ایکن برای دریافت کد جدید استفاده کنید.
توجه 1 : از باز کردن سامانه در چند تب مرورگر خودداری کنید،مرورگر پیشنهادی : فایر فاکس.


کد ملی
کد پیگیری
کد امنیتی
کد ملی
شماره صندلی
کد امنیتی