لطفا در زمان چاپ صبر کنید تا عکس به طور کامل لود شود و سپس اقدام به گرفتن چاپ نمایید.
بعد از لود عکس سامانه به طور خودکار صفحه پرینت را باز میکند و نیازی به فشردن دکمه چاپ به صورت دستی نیست